BHP.png

Działania w obszarze BHP

 • tworzenie służby BHP w zakładach pracy,
 • doradztwo BHP,
 • obsługa inwestycji budowlanych (plany BIOZ, IBWR, uzgodnienia, opinie i projekty budowlane),
 • dostosowywanie maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych,
 • Dokument Zabezpieczenia Stanowiska Pracy Przed Wybuchem (DZPW),
 • badania środowiska pracy (m.in. hałasu, zapylenia, oświetlenia),
 • badanie wydatku energetycznego na stanowiskach pracy,
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • szkolenia BHP,
 • platforma e-learningowa
 • szkolenia 1-szej pomocy przedmedycznej,
 • szkolenia wysokościowe,
 • szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest.

Działania w obszarze PPOŻ

 • stały nadzór,
 • opinie i uzgodnienia,
 • wyposażanie w sprzęt ochrony przeciwpożarowej,
 • przeglądy okresowe (gaśnice, hydranty, oznakowanie),
 • opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego (IBP),
 • dokumentacja zabezpieczenia imprez masowych,
 • szkolenia wszystkich grup pracowniczych, ćwiczenia pożarowe i próbne ewakuacje,
 • sprzedaż gaśnic, hydrantów, oznaczeń oraz pozostałego wyposażenia przeciwpożarowego.

Zaufali nam:

logakwadrat_szerokie.png