roboty.jpg

Bezpieczeństwo maszyn

Ponad 10-cio letnie doświadczenie w obszarze bezpieczeństwa maszyn oraz procesów produkcyjnych pozwala nam profesjonalnie realizować projekty w przedsiębiorstwie uwzględniając indywidualne potrzeby klienta. 

W ramach współpracy oferujemy:

 1. Audyty bezpieczeństwa maszyn i urządzeń, 
 2. Analizy ryzyka technicznego maszyn i urządzeń, 
 3. Dostosowywanie maszyn do wymagań minimalnych (Dyrektywa Narzędziowa), 
 4. Wymagania zasadnicze (Dyrektywa Maszynowa), 
 5. Integracja w obszarze bezpieczeństwa zespołów maszyn,
 6. Modernizacja maszyn w obszarze bezpieczeństwa (osłony, konstrukcje, wyłączniki bezpieczeństwa),
 7. Przygotowywanie kompletnej dokumentacji pozwalającej na oznakowanie maszyny znakiem CE i wystawienie Deklaracji zgodności WE,
 8. Wyznaczanie kategorii bezpieczeństwa KAT, PL, SIL urządzeń i elementów sterowania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo,
 9. Konsultacje stref/rozwiązań emergency na etapie realizacji.
 10. Tworzenie instrukcji obsługi maszyn i urządzeń, 
 11. Doradztwo w procesie relokacji, modyfikacji i modernizacji maszyn i linii produkcyjnych (zespołu maszyn),
 12. Certyfikacja znakiem CE i przejęcie odpowiedzialności za producenta lub dystrybutora maszyny.

Zaufali nam:

logakwadrat_szerokie.png