onas.png

Doradzamy i szkolimy od 1998 roku. Wieloosobowy zespół specjalistów realizuje zadania w obszarach bezpieczeństwa, doradztwa w zarządzaniu przedsiębiorstwem oraz szkoleń pracowników.

Bezpieczeństwo Maszyn

Audyty bezpieczeństwa, analiza ryzyka technicznego, dostosowywanie maszyn do wymagań minimalnych (Dyrektywa Narzędziowa), wymagania zasadnicze (Dyrektywa Maszynowa), Znak CE i Deklaracje zgodności WE, przejmowanie odpowiedzialności za producenta/dystrybutora maszyn.

Szkolenia, kursy zawodowe i kwalifikacyjne

Szkolenia m.in. księgowe, kadrowo-płacowe, komputerowe, dla działów HR, prawne, zarządzanie zmianą, skuteczna komunikacja, wymagania zasadnicze i minimalne maszyn.

Kursy zawodowe i kwalifikacyjne m.in. spawacz, montażysta rusztowań budowlanych, operator suwnic, operator żurawi, kierowca wózka jezdniowego, operator podestów ruchomych, operator HDS, kierowca ADR, barman, kelner, barista, SEP, obsługa stacji LPG, magazynier.

Obsługa inwestycji

Nadzór inwestorski, zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, odbiory obiektów budowlanych, karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty o oddziaływaniu na środowisko, pozwolenia na budowę, decyzje środowiskowe, opinie rzeczoznawców branżowych - BHP, Sanitarny, P.POŻ.

Ochrona Środowiska i Gospodarka Odpadami

Opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska i produktowe, sprawozdawczość, gospodarka i ewidencje odpadów, programy gospodarki odpadami (także dot. azbestu), ekspertyzy hydrologiczne i środowiskowe, operaty wodnoprawne, instrukcje gospodarki wodnej.

BHP

Służba BHP, obsługa inwestycji budowlanych (plany BIOZ, IBWR, uzgodnienia), dostosowywanie maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych, dokument zabezpieczenia stanowiska pracy przed wybuchem, badania środowiska pracy (m.in. hałas, zapylenie, oświetlenie), badanie wydatku energetycznego na stanowiskach pracy, ocena ryzyka zawodowego, szkolenia BHP pracodawców oraz wszystkich grup pracowniczych, platforma e-learning‘owa, szkolenie 1-szej pomocy przedmedycznej, szkolenia wysokościowe, szkolenia azbest. Sprzedaż odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

Ochrona Przeciwpożarowa

nadzór, opinie i uzgodnienia, wyposażanie obiektów (gaśnice, hydranty, oznakowanie), instrukcje bezpieczeństwa pożarowego, dokumentacja zabezpieczenia imprez masowych, szkolenia i ćwiczenia pożarowe i próbne ewakuacje.

Pozostała działalność

Systemy ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, systemy zintegrowane (wdrażanie i nadzór), dobre praktyki GMP/GHP, system HACCP, znak CE, dostosowanie maszyn do wymagań minimalnych, doradztwo technologiczne.

W realizacji powyższych działań współpracujemy oraz posiadamy wymagane prawem pozwolenia państwowych jednostek i instytucji na terenie całego kraju m.in.: PIP,WIOŚ, RDOŚ, WZMiUW, PSSE/SANEPID, PSP, UDT, TDT, IMBiGS Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, WUG Wyższy Urząd Górniczy, SIMP Stowarzyszenie Inżynietów i Techników Mechaników Polskich, IS Instytut Spawalnictwa, WUR Wojewódzki Uniwersytet Robotniczy w Łodzi, WUP Wojewódzki Urząd Pracy. Wszystkie usługi świadczone przez firmę są prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie przy udziale kilkunastoosobowego zespołu pracowników, a także we współpracy z wieloma specjalistami zewnętrznymi.

Nasze doświadczenie

Mogą potwierdzić klienci, którzy już taką współpracę z nami nawiązali m.in. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej, Stołeczny Zarząd Infrastruktury, Wojskowa Agencja Mieszkaniowa, DGA S.A. (lider w obszarze konsultingu), Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Zdrowia, Dowództwo Operacyjne Sił Zbrojnych, Urząd Miasta Żyrardowa, Urząd Gminy Mszczonów, Starostwo Powiatowe w Żyrardowie, Powiatowe Urzędy Pracy w Żyrardowie, Skierniewicach, Grodzisku Maz., Sochaczewie i inne, Grupa SEB (światowy lider usług finansowych), KGHM TFI S.A. (lider na rynku funduszy), MARS Polska Sp. z o.o., NESTLE Waters Polska Sp. z o.o., DEVELEY Polska Sp. z o.o.(światowi liderzy w branży FMCG), BAKOMA Sp. z o.o. (lider produkcji przetworów mlecznych), SUOMINEN Polska Sp. z o.o. (lider produkcji opakowań z tworzyw sztucznych dla produktów FMCG), MOSTOSTAL Puławy S.A. (lider produkcji i montażu konstrukcji stalowych), Warbud S.A., Bilfinger Berger Budownictwo SA(liderzy budownictwa na rynku Polskim), Kosmepol Sp. z o.o. (fabryka Loreal w Polsce), Altrad Mostostal Sp. z o.o. (lider w produkcji rusztowań), PERLAN Technologies Polska Sp. z o.o. (autoryzowany dystrybutor Agilent Technologies Inc.) Kross S.A. (największy producent rowerów w Europie), Grupa TAURON, PGE Elektrownia Bełchatów (liderzy branży energetycznej), Ericsson Sp. z o.o. (lider na rynku telekomunikacji), Cushman & Wakefield Polska Sp. z o.o. (lider na rynku developerskim), Fabryka Urządzeń Dźwigowych Mińsk Mazowiecki S.A., Ruukki Polska Sp. z o.o. (czołowy producent dachów i elementów konstrukcyjnych na świecie), Technopol Group Sp. z o.o. (produkcja opakowań, tektury, poligrafia), Blachotrapez Sp. z o.o. (czołowy producent dachów w Polsce), ERGON Poland Sp. z o.o. (europejski lider produkcji prefabrykowanego betonu), SOPREMA Polska Sp. z o.o. (światowy lider w produkcji systemów hydroizolacyjnych).

Zaufali nam:

logakwadrat_szerokie.png