drzewa1.png

Przebieg kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w zakładzie pracy

Inspektorzy pracy są uprawnieni do przeprowadzania, bez uprzedzenia i o każdej porze dnia i nocy, kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności stanu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz kontroli przestrzegania przepisów dotyczących legalności zatrudnienia. Dopuszczenie inspektora pracy do czynności kontrolnych jest obowiązkiem pracodawcy. Pracodawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić żądane dokumenty i materiały, udzielić niezbędnych informacji i udostępnić urządzenia techniczne.

Aby skutecznie kontrolować przestrzeganie prawa, inspektorzy pracy mogą stosować niestandardowe metody – np. obserwować lub monitorować firmę za pomocą kamer wideo, śledzić doniesienia prasowe oraz informacje pojawiające się w Internecie. Gdy sprawdzają przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy, kontrolują nie tylko oficjalną ewidencję prowadzoną przez pracodawcę, ale także zeszyty wejść i wyjść z firmy (prowadzone np. przez pracowników ochrony).

Do kogo skierowane jest szkolenie?:

  • Pracodawców i osób kierujących pracownikami
  • Pracowników działów kadrowych
  • Pracowników działów personalnych
  • Kierowników
  • Służb BHP

Trener: absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo, Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2000 r. ukończył aplikację administracyjną i został mianowany na Inspektora Pracy. W toku kolejnych lat uzyskał tytuł Starszego Inspektora Pracy ze specjalizacją  w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń. W okresie od 2007 r. do 2013 r. pełnił funkcję zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie ds. prawno – administracyjnych. Aktualnie, nadal zatrudniony w Inspekcji Pracy, w sekcji prawnej, wykonuje m.in. czynności kontrolne w dużych zakładach pracy, jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie wyższym i urzędach centralnych. Niezależnie od zatrudnienia w instytucji kontrolnej, od 12 lat wykłada zagadnienia prawa pracy w ramach szkoleń kierunkowych, m. in. również w ramach wewnętrznych szkoleń Państwowej Inspekcji Pracy.

W ramach szkolenia oferujemy:

  • WYKŁAD połączony z częścią praktyczną WARSZTATY
  • Indywidualne KONSULTACJE z prowadzącym także po szkoleniu
  • SEGREGATOR zawierający materiały szkoleniowe, notatniki, prezentację
  • Imienny CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu
  • Przerwy kawowe oraz LUNCH

Jeśli jesteś zainteresowany/ na lub masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami:

Emilia Melon, tel. mob. 882 117 850