srodowisko.png

Outsourcing środowiskowy

Outsourcing środowiskowy pozwoli zaoszczędzić Państwa cenny czas, skoncentrować się na prowadzeniu działalności oraz uniknąć dotkliwych kar. Usługa obejmuje przejęcie obowiązków dotyczących ochrony środowiska od przedsiębiorców, sporządzanie wymaganych dokumentacji, sprawozdań, wniosków oraz monitoring i dostosowywanie do zmieniających się przepisów prawnych.

Oferujemy m.in.:

  • Naliczanie opłat środowiskowych,
  • Prowadzenie ewidencji odpadów,
  • Przygotowywanie niezbędnych  sprawozdań do organów administracyjnych,
  • Wykonywanie niezbędnych dokumentacji do uzyskania pozwoleń,
  • Konsultacje i doradztwo z zakresu ochrony środowiska,
  • Karty informacyjne przedsięwzięcia i raporty o oddziaływaniu na środowisko,
  • Programy gospodarki odpadami także dotyczące azbestu,
  • Ekspertyzy hydrologiczne i środowiskowe,
  • Operaty wodnoprawne i instrukcje gospodarki wodnej,
  • Pomiary środowiskowe wykonane przez akredytowane laboratorium. 

Zaufali nam:

logakwadrat_szerokie.png