ODO.png

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW PRAWA

OBOWIĄZUJĄCYCH OD DNIA 25 MAJA 2018 R.

Nowe przepisy obowiązywać będą w sposób bezpośredni od 25 maja 2018 r. zasadniczo wzmacniając pozycję osób fizycznych, nakładając jednocześnie nowe obowiązki na

 • przedsiębiorców
 • administrację

Nowe regulacje obejmują m.in.:

 • Zniesienie obowiązku zgłaszania rejestru danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).
 • Dotychczasowa funkcja Administratora Bezpieczeństwa Danych (ABI) zostanie zniesiona – w jej miejsce powstanie obligatoryjna instytucja Inspektora Ochrony Danych (IOD).
 • Obowiązek prowadzenia rejestru czynności przetwarzania.
 • Nieprzestrzeganie nowych zapisów będzie się wiązać z bardzo dotkliwymi sankcjami. Przetwarzanie danych w sposób niezgodny z prawem będzie zagrożone karą nawet do 20 mln euro! W przypadku samych przedsiębiorców sankcje będą wynosić do 4% wartości światowych obrotów z poprzedniego roku obrotowego (np. w przypadku przedsiębiorstwa przynoszącego roczny obrót w wysokości 1,5 mln. zł sankcja za nieprzestrzeganie przepisów ODO będzie wynosiła 60 000 tys. zł).

Na naszym szkoleniu dowiesz się:

 • JAKIE ZMIANY ZASZŁY W USTAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
 • W JAKI SPOSÓB WPŁYNIE TO NA TWOJE PRZEDSIĘBIORSTWO/ INSTYTUCJĘ
 • JAK STOSOWAĆ PRZEPISY ODO W PRAKTYCE ABY UNIKNĄĆ KAR
 • JAK ROZWIĄZAĆ PROBLEM WDRAŻANIA ODO NA PRZYKŁADZIE TWOJEGO PRZEDSIĘBIORSTWA/ INSTYTUCJI

TRENER:

MARCIN SOCZKO - absolwent wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej oraz Zarządzania Politechniki Warszawskiej, certyfikowany Audytor systemów zarządzania jakością ISO 9001 i zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO 27001, właściciel firmy konsultingowo-doradczej, zajmującej się tematyką zarządzania jakością i bezpieczeństwem informacji. Członek Zarządu Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji. Związany z branżą bezpieczeństwa informacji od 2005 roku. Współautor publikacji „Ryzyko operacyjne i jego szacowanie” (tekst opublikowany pod red. Knosala R. w „Komputerowo zintegrowane zarządzanie”, Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, Opole 2008) oraz książki „Vademecum ABI. Część II – Przygotowanie do roli Inspektora Ochrony Danych. (red. Kołodziej M., Wydawnictwo C. H. Beck Sp. z o. o., Warszawa 2017). Brał udział w ponad 70 audytach, powiązanych często z pomocą w usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości lub opracowaniem i wdrożeniem systemu ochrony danych osobowych, bądź systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji, przeszkolił około 2000 osób, pełni rolę ABI w kilku różnych organizacjach.

PROGRAM SZKOLENIA

  • Ochrona danych osobowych – aspekty prawne
  • Zmiany w przepisach – RODO – rewolucja czy ewolucja?
  • Źródła prawa ochrony danych osobowych w Polsce
  • Przepisy szczególne, np. Kodeks Pracy
  • Podstawowe pojęcia
  • Nowe pojęcia w RODO
 1. Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych
  • Warsztat 1 – opracowanie klauzuli informacyjnej
  • Warsztat 2 – opracowanie umowy powierzenia przetwarzania danych
  • Prawa osób, których dane dotyczą
  • Odpowiedzialność za naruszenie ochrony danych osobowych
  • Przykłady naruszeń
  • Dotkliwość kar
 2. Ochrona danych osobowych - aspekty techniczno-organizacyjne
  • ABI a IOD
  • Warsztat 3 – opracowanie planu sprawdzenia / kontroli
  • Przykłady zabezpieczeń
  • Dokumentacja
  • Warsztat 4 – opracowanie wybranej procedury
 3. Pytania
 4. Podsumowanie

Koszt szkolenia:

550 zł netto (+ 23% VAT) przy głoszeniu 1 osoby

495 zł netto (10 % zniżki) przy zgłoszeniu min. 3 osób z jednej firmy

W cenie szkolenia otrzymujesz:

 • WYKŁAD połączony z częścią praktyczną WARSZTATY
 • Indywidualne KONSULTACJE z prowadzącym także po szkoleniu
 • SEGREGATOR zawierający materiały szkoleniowe, notatniki, prezentację
 • Imienny CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu
 • Przerwy kawowe oraz LUNCH

Osoba kontaktowa:

Emilia Melon - tel. 882 117 850 | email: emilia.melon@naszaera.pl

Formularz zgłoszeniowy:  Icon Zgłoszenie (605,8 KB)