drzewa1.png

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Cel szkolenia: praktyczne omówienie zagadnień związanych z tematyką tworzenia i gospodarowania ZFŚS. Na szkoleniu zostaną omówione najczęściej występujące problemy oraz błędy w tworzeniu regulaminu ZFŚS oraz najnowsze interpretacje i stanowiska organów kontrolujących.

Korzyści uczestnictwa w szkoleniu: wymiana doświadczeń z uczestnikami szkolenia, zapoznanie się najnowszymi interpretacjami i stanowiskami organów kontrolnych, co przyczyni się do uniknięcia błędów
i pociągnięcia do odpowiedzialności w pracy.

Do kogo skierowane jest szkolenie?:

  • Pracownicy działów kadrowych,
  • Pracownicy działów płac,
  • Pracownicy działów personalnych,
  • Pracodawców

Wykładowca - absolwent Wydziału Prawa i Administracji, kierunek prawo, Uniwersytetu Łódzkiego. Od 1998 r. zatrudniony w Państwowej Inspekcji Pracy. W 2000 r. ukończył aplikację administracyjną i został mianowany na Inspektora Pracy. W toku kolejnych lat uzyskał tytuł Starszego Inspektora Pracy ze specjalizacją w zakresie czasu pracy i wynagrodzeń. W okresie od 2007 r. do 2013 r. pełnił funkcję zastępcy Okręgowego Inspektora Pracy w Warszawie ds. prawno - administracyjnych. Aktualnie, nadal zatrudniony w Inspekcji Pracy, w sekcji prawnej, wykonuje m.in. czynności kontrolne w dużych zakładach pracy, jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie wyższym i urzędach centralnych. Niezależnie od zatrudnienia w instytucji kontrolnej, od 12 lat wykłada zagadnienia prawa pracy w ramach szkoleń kierunkowych, m.in. również w ramach wewnętrznych szkoleń Państwowej Inspekcji Pracy.

W ramach szkolenia oferujemy:

  • WYKŁAD połączony z częścią praktyczną WARSZTATY
  • ndywidualne KONSULTACJE z prowadzącym także po szkoleniu
  • SEGREGATOR zawierający materiały szkoleniowe, notatniki, prezentację
  • Imienny CERTYFIKAT potwierdzający udział w szkoleniu
  • Przerwy kawowe oraz LUNCH

Jeśli jesteś zainteresowany/ na lub masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami:

Emilia Melon, tel. mob. 882 117 850