drzewa1.png

Kurs ADR Podstawowy

Cel kursu:

Przygotowanie do egzaminu uprawniającego do przewozu materiałów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym (materiały niebezpieczne przewożone w pojazdach skrzyniowych).

Posiadanie uprawnień kursu podstawowego daje możliwość odbycia szkolenia specjalistycznego na:

adr_main.jpg
  • ADR cysterny,
  • ADR kl. 1 – wybuchowe,
  • ADR kl. 7 – promieniotwórcze.


Kurs trwa około 24 godziny (3 dni). Warunkiem uczestnictwa w kursie jest posiadanie prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Zakres tematyczny:

Kurs obejmuje obowiązujące przepisy, klasyfikacja materiałów oraz ich główne zagrożenia, rodzaje tablic i nalepek ostrzegawczych, występujące w transporcie ADR materiały dopuszczone do przewozu w opakowaniu i luzem oraz oznakowanie tych opakowań i kontenerów z materiałami poszczególnych klas, zakazy obowiązujące podczas załadunku i rozładunku materiałów poszczególnych klas oraz ich zabezpieczenie na pojeździe , rodzaje pojazdów i ich przystosowanie do przewozu materiałów poszczególnych klas, kwalifikacje kierowcy i innych osób mogących uczestniczyć w przejeździe, dokumenty wymagane w czasie przewozu,obowiązki nadawcy, przewoźnika i kierowcy, ruch pojazdów z materiałami i ograniczenia w ruchu, „małe ilości” materiałów i warunki ich przewozu, obowiązki kierowcy przy zagrożeniach, jakie mogą być powodowane przewożonymi materiałami poszczególnych klas, kontrola przewozów.

Egzamin i zaświadczenia

Uczestnik kurs po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z Urzędu Marszałkowskiego otrzymuje zaświadczenie, zgodne ze wzorem Ministerstwa Infrastruktury, uprawniające do przewozu towarów niebezpiecznych w ruchu krajowym i międzynarodowym.

Uprawnienia ważne są przez okres 5 lat.