drzewa1.png

Operator suwnic

IS.jpg

Nasza Era oferuje kursy dla operatorów suwnic:

  • Kategorii I S - Suwnice sterowane z kabiny. Uprawnienia te umożliwiają pracę również na suwnicach sterowanych z poziomu roboczego kat. II S, oraz pracę na wciągnikach i wciągarkach
  • Kategorii II S - Suwnice sterowane z poziomu roboczego. Uprawnienia te umożliwiają również pracę na wciągnikach i wciągarkach

Kursy zakończone są egzaminem państwowym przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego. Uprawnienia wydawane przez UDT ważne są bezterminowo.