drzewa1.png

Kurs dla opiekunów osób starszych

kasa.jpg

Cel kursu :

Celem kursu jest zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie towaroznawstwa i obsługi kas fiskalnych.

Wymagania :

ukończone 18 lat

Zakres tematyczny :

  • Elementy prawa
  • Towaroznawstwo
  • Dokumentacja handlowa i magazynowa
  • Obsługa kas fiskalnych
  • Ćwiczenia program do fakturowania, np. FPP firmy CDN/ Proste faktury
  • Obsługa Klienta
  • Organizacja pracy
  • Najczęściej popełniane błędy

Czas trwania kursu 40 godzin.

Egzamin i zaświadczenia

Kurs kończy się sprawdzeniem efektów kształcenia oraz otrzymaniem zaświadczenia wydanego na podstawie § 6 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych (DZU nr 31, poz.216).

Zapewniamy :

sprzęt oraz materiały dydaktyczne w cenie kursu