drzewa1.png

Kurs dla pracowników serwisu sprzątającego

sprzątanie.png

Prawidłowa eksploatacja specjalistycznych maszyn oraz wykwalifikowany personel przyczynia się do zredukowania strat koszto-chłonnych napraw.

Oferujemy szkolenie na obsługę maszyn sprzątających

Cel szkolenia :

Uzyskanie umiejętności i odpowiednich kwalifikacji umożliwiających obsługę specjalistycznych urządzeń sprzątających

Czas trwania szkolenia 40 godzin

Korzyści z udziału w szkoleniu :

  • zdobycie wiedzy na temat prawidłowej obsługi urządzeń sprzątających z zachowaniem przepisów BHP
  • umiejętność doboru środków chemicznych do różnych zabrudzeń i powierzchni
  • pielęgnacja i konserwacja różnych maszyn czyszczących
  • nowoczesne urządzenia i osprzęt wykorzystywany w procesie sprzątania i konserwacji
  • techniki sprzątania
  • rodzaje obiektów i zasady sprzątania
  • zasady utrzymania czystości na zewnątrz obiektów