drzewa1.png

Operator żurawi

IZ.jpg

Nasza Era oferuje szkolenia na żurawie :

  • Kategorii I Ż - Żurawie wieżowe oraz szybko montujące żurawie przewoźne, bramowe, półbramowe i wspornikowe szynowe
  • Kategorii II Ż - Żurawie stacjonarne, przewoźne, przenośne, samojezdne
  • Żurawie wieżowe i szynowe (kat. IŻ)

**Cel kursu: **

Przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy z użyciem żurawi kategorii I Ż lub II Ż oraz przygotowanie do egzaminu państwowego.

Kurs kończy się egzaminem państwowym przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego.

Egzamin i zaświadczenia:

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego otrzymuje uprawnienia UDT.

Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Uprawnienia ważne są bezterminowo i dają możliwość wykonywania pracy na terenie kraju oraz za granicą (istnieje możliwość uzyskania zaświadczenia w języku angielskim).