drzewa1.png
IP.jpg

Nasza Era oferuje szkolenia na podesty ruchome :

  • Kategorii I P - podesty ruchome przejezdne,
  • Kategorii II P - podesty ruchome

Podesty ruchome przejezdne (kat. I P)

Cel kursu: 

Przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy z użyciem podestów ruchomych przejezdnych (kat. IP) oraz przygotowanie do egzaminu państwowego.

Kurs trwa około 35 godzin (5 dni).

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest 30 dniowa praktyka pod okiem uprawionego operatora.

Egzamin i zaświadczenia 

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z UDT otrzymuje stosowne uprawnienia.

Uprawnienia ważne są bezterminowo z dowodem osobistym.

Podesty ruchome (kat. II P)

Przekazanie wiedzy niezbędnej do pracy z użyciem podestów ruchomych (kat. IIP) oraz przygotowanie do egzaminu państwowego.

Kurs trwa około 35 godzin (5 dni).

Warunkiem uczestnictwa w kursie jest 30 dniowa praktyka pod okiem uprawionego operatora.

Egzamin i zaświadczenia 

Uczestnik kursu po przystąpieniu i zdaniu egzaminu państwowego przed komisją z UDT otrzymuje stosowne uprawnienia.

Uprawnienia ważne są bezterminowo z dowodem osobistym.