drzewa1.png

Spawanie

migmag.jpg

Nasza Era oferuje kursy spawania:

  • gazowego 311-G
  • elektrodami otulonymi 311
  • metodą MIG 131
  • metodą MAG 135
  • metodą TIG 141

Powyższe kursy odbywają się pod nadzorem Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach

Celem jest zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy spawacza lub zdobycie uprawnień na wyższym poziomie.

Celem jest zdobycie umiejętności niezbędnych do wykonywania pracy spawacza lub zdobycie uprawnień na wyższym poziomie.


Czas trwania kursu w zależności od metody :

  • teoria od 23 do 31 godzin
  • praktyka od 80 do 120 godzin

Wymagane ukończone 18 lat, wykształcenie minimum podstawowe.

Egzamin i zaświadczenia 

Kurs zakończony jest egzaminem przeprowadzonym przez egzaminatora Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach. 

Uczestnik otrzymuje:

  • książeczkę spawacza
  • świadectwo z egzaminu spawacza europejskiego (w języku angielskim lub niemieckim)


Uprawnienia spawacza są ważne w krajach Unii Europejskiej.

W przypadku gdy osoba posiadająca uprawnienia nie jest aktywna zawodowo przez okres dłuższy niż 6 miesięcy uprawnienia tracą ważność.

W przypadku osób aktywnych zawodowo uprawniania przedłuża pracodawca co 6 miesięcy, a co 2 lata należy je przedłużyć zdając egzamin przed komisją z Instytutu Spawalnictwa.